MVO-scan ISO 26000

MVO-basishouding > Omgeving > MVO-onderwerpen > Implementatie

MVO-basishouding

Het eerste deel van ISO 26000 beschrijft 7 principes voor een goede MVO-basishouding. Deze principes gelden als uitgangspunt bij het implementeren van MVO. In hoeverre hebben u en uw medewerkers een goede MVO-basishouding? Over dit eerste deel van ISO 26000 gaan de volgende vragen.
Volledig mee oneensGrotendeels mee oneensNeutraalGrotendeels mee eensVolledig mee eensWeet niet/ niet van toepassing
Naast onze doelstelling om de continuïteit van de organisatie te waarborgen, hebben wij aandacht voor sociale vraagstukken, milieuvraagstukken en maatschappelijke vraagstukken
Wij hebben vastgelegd welke MVO-waarden voor ons belangrijk zijn (bijvoorbeeld in een gedragscode)
Iedereen binnen de organisatie is op de hoogte van onze MVO-waarden
Wij streven niet alleen naar waarde op financieel gebied, maar ook naar het toevoegen van sociale en ecologische waarde (waarde op gebied van people, planet en profit)
Wij zijn aanspreekbaar op de impact die wij hebben op onze omgeving
Wij zijn open over de dilemma's waar wij tegenaan lopen